Mässan

Mässdagen

Potential startades 2017 och har sedan dess växt i rekordtakt. Mässan startades genom att Elektrosektionen, en av de äldsta sektionerna på KTH, bröt sig loss från en intersektionell mässa. På Potential kan du både nätverka med företagsrepresentanter och delta i olika tävlingar som arrangeras av företagen.


Var är mässan?

Mässan hålls i Nymble, Nymble är Tekniska Högskolans Studentkårs kårhus och ligger på Drottning Kristinas väg 15

Hitta hit