Graduateland

Platformen

Graduateland är en plattform för digitala mässor. På en digital mässa kan företag och studenter skapa kontakter genom att mässdeltagarna besöker utställarnas digitala bås. Där kan företag hålla presentationer, svara på frågor och kontakta enskilda studenter privat. Om utställaren upplever att en mässdeltagare är intressant kan man ordna ett videosamtal direkt. Detta är endast ett fåtal av de funktioner som plattformen erbjuder, för att veta mer.

Leverantörens hemsida

Hjälp med platformen

Omställningen till det digitala kan verka vara omständig. Därför erbjuder vi er teknisk support innan, under och efter mässan. Utöver detta får ni även en genomgång i hur ni får ut så mycket som möjligt från plattformen.